Nyhedsbrev
Pillepas

Pillepas

Et pillepas eller en medicinattest er det dokument, som du på forlangende kan vise til myndighederne i det Schengen-land, du rejser i. Pillepasset dokumenterer, at den medbragte medicin er til dit eget brug.

pillepas

Hvilken type medicin gælder det for?

Det er langt fra alle typer medicin, som kræver en attest. I de fleste tilfælde vil du frit kunne rejse rundt, som du plejer. Det kræver fx ikke attest at medbringe astmamedicin, gigtmedicin, hjertemedicin, hormoner, hudmidler og infektionsmedicin.

Som hovedregel er det kun meget kraftig medicin, som kræver et pillepas. Det er medicin, som indeholder stærke narkotiske stoffer. Stoffer, der virker euforiserende, og som påvirker centralnervesystemet. Det kan eksempelvis være sovemedicin, stærke smertestilende midler, der indeholder morfin og beroligende midler.

Vær opmærksom på, at kravet både kan gælde medicin på recept og i håndkøb. Det er indholdet af de virksomme stoffer i medicinen, det kommer an på.

Der kan forekomme medicin, som ikke står på listen, men som alligevel kræver medicinattest. Er du i tvivl, så spørg din læge eller på apoteket.

 

Hvordan får jeg fat I et pillepas?

Alle landets apoteker udsteder pillepas og det er gratis at få dem udstedt. 
Man kan få udstedt sit pillepas på et vilkårligt apotek. Hvis man vælger et andet, end der hvor lægemidlet er købt, skal man som borger selv sørge for at medbringe nødvendig dokumentation, eller give apoteket adgang til at hente oplysningerne i Fælles Medicinkort.

For at apoteket kan udstede et pillepas skal man medbringe medicin og pas.  Det tager noget tid at lave attesten, så sørg for at komme i god tid inden afrejse.

Der skal udstedes en attest for hvert euforiserende lægemiddel, man medbringer, og den er højst gyldig i 30 dage.

 

Du skal altid huske at medbringe dit pas og sundhedskort, for at få en attest.

Vil du vide mere om Pillepas kig her.

Bestil dit pillepas online her

Læs mere om medicin på rejsen  her

Schengenlande

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrig
 • Estland
 • Grækenland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederlandene
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Schweiz
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Dine oplysninger