Nyhedsbrev
Privatlivspolitik jobansøgere

Privatlivspolitik til jobansøgere

For Sct. Knuds Apotek og Apoteket Rosengården

24.9.2019

 

 1. Generelt
  1. Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan apoteket behandler dine personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi indsamler fra dine referencer, i forbindelse med en rekrutteringsproces.
  2. Apoteket er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Henvendelse til apoteket skal ske via kontaktoplysninger angivet under pkt. 8.
 1. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen
  1. Når du sender os din ansøgning, CV og eventuelle beviser og certifikater, behandler vi dine oplysninger med henblik på at vurdere din egnethed til stillingen, herunder om vi vil tilbyde dig en samtale og i givet fald den ledige stilling. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b: Behandlingen er nødvendig for at gennemføre foranstaltninger efter anmodning fra dig forud for indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt.
  2. Når du angiver referencer i din ansøgning, kan vi indsamle oplysninger om dig fra disse referencer, herunder blandt andet oplysninger om din arbejdserfaring og kompetencer. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b: Behandlingen er nødvendig for at gennemføre foranstaltninger efter anmodning fra dig forud for indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt.
 1. Modtagere af personoplysninger
  1. Dine personoplysninger kan videregives til vores softwareleverandører i det omfang vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.
 1. hvor dine oplysninger stammer fra
  1. Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi vil dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder:
 • Dine referencer, herunder din tidligere arbejdsgiver
 1. Dine rettigheder
  1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.  
  2.  
  3. Indsigtsretten
   1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at modtage oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
   2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til sctknud@apoteket.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
  4. Retten til berigtigelse
   1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  5. Retten til sletning
   1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
  6. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
   1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
  7. Retten til dataportabilitet
   1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  8. Retten til at tilbagekalde samtykke
   1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på sctknud@apoteket.dk.
   2.  
  9. Retten til at klage
   1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over Apotekets behandling af dine personoplysninger. En klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 1. Sletning af data
  1. Dine personoplysninger slettes, når der ikke længere er et sagligt formål med deres forsatte opbevaring.
  2. Modtagne ansøgninger fra ansøgere, der ikke har fået jobbet, slettes senest 3 måneder efter ansøgningsrunden er afsluttet, medmindre du har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode.
  3. Uopfordrede ansøgninger slettes senest 6 måneder efter modtagelsen, medmindre du har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode.
  4. Modtagne ansøgninger fra ansøgere, der har fået jobbet, opbevares under hele ansættelsesforholdets varighed og slettes senest 5 år efter ophør af ansættelsesforholdet.
 1. Sikkerhed
  1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. Disse medarbejdere er endvidere underlagt fortrolighed- og tavshedsforpligtelse i relation til dine oplysninger.
 1. Kontaktoplysninger
  1. Apoteket er dataansvarlig for de persondata, som indsamles om dig.
  2. Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 5, kan du kontakte:

Sct. Knuds Apotek

Kongensgade 51

sctknud@apoteket.dk

tlf.: 66120272

 

 1. Ændringer til denne privatlivspolitik
  1. Såfremt vi foretager ændringer i nærværende privatlivspolitik, vil du blive orienteret om det, i det omfang vi forsat har dine personoplysninger registreret.

Dine oplysninger